Loveboat: jezelf kunnen én mogen zijn

Voor nu als laatste na een lange reeks, wellicht in de toekomst meer…

Het Deltion College wil een veilige leer- en leefomgeving bieden aan zijn studenten en medewerkers. Een omgeving waar je jezelf kunt zijn en waarbij je openlijk kan en durft uit te komen voor je seksuele voorkeur. Daarom hebben wij aandacht voor de acceptatie van LHBTI’s. Onder andere door de Zwolse Loveboat te sponsoren. Dat doen wij door collega’s en studenten in de gelegenheid te stellen om mee te varen op de Loveboat tijdens de Canal Parade. Als school willen wij uitdragen dat iedereen bij ons welkom is, ongeacht religie, etniciteit, seksuele voorkeur en gender. Wij staan voor diversiteit. Tegelijkertijd realiseren we ons dat diversiteit en acceptatie daarvan geen vanzelfsprekendheid is. We zien dat jongeren worstelen met (zelf)acceptatie. Wij proberen jongeren dan ook, waar nodig, te ondersteunen. Cijfers geven aan dat het in Nederland steeds beter gaat met acceptatie van LHBTI’s, dat is mooi. Maar uit cijfers blijkt ook dat jongeren het lastig vinden om uit de kast te komen. Jongeren ondervinden problemen, zoals pesten of agressie, wanneer zij open zijn over hun seksuele oriëntatie. Dat zullen we niet accepteren.

Ik wens iedereen een Happy Pride!

Hartelijke groet,
Anne Hulzebosch, directeur Studentenzaken Deltion Zwolle